VTeX kolektyvas

Įmonę „VTeX“ Vilniuje 1991 metais įkūrė septyni Lietuvos ir Olandijos mokslininkai matematikai. Kūrėjų interesai lėmė įmonės specializaciją – „VTeX“ didžiausią dėmesį skiria mokslo leidybos paslaugoms matematikos ir fizikos mokslų srityse. Įmonė kuria LaTeX technologija grindžiamus sprendimus ir teikia paslaugas mokslo bendruomenei ir mokslinės literatūros leidėjams.

Šiuo metu įmonėje dirba daugiau kaip 230 žmonių, iš kurių dauguma yra universitetų absolventai. Virš 100 darbuotojų turi matematikos aukštojo mokslo diplomus, 13 – matematikos, fizikos ir chemijos mokslų daktaro laipsnius.

Mūsų stiprybė – kompetencija ir didžiulė programavimo LaTeX kalba patirtis. Visi darbuotojai yra patyrę LaTeX vartotojai, LaTeX ekspertų grupė prižiūri ir nuolat tobulina mūsų sistemas. Didžiuojamės, kad priklausome Lietuvos TeX vartotojų grupei (TeX Users Group – TUG) ir ją kuruojame.