Technologijos

Nuo to meto, kai Johanas Gutenbergas išrado spausdinimo mašiną, iki šių dienų svarbus vaidmuo leidybos procese tenka technologijoms, todėl „VTeX“ daug investuoja į leidybos ir IT technologijų tyrimus. Mes nuolatos stebime tendencijas ir rengiamės leidybos ir informacinių technologijų (nuo suženklintų PDF, „MathJax“ iki išmaniųjų elektroninių įrenginių) pokyčiams.

Savo veikloje naudojame LaTeX technologijas – tai yra neginčijamas leidybos standartas matematikos, inžinerijos ir fizikos mokslų srityse. Yra manančių, kad LaTeX neturi perspektyvos, bet mes galime įrodyti, kad turint tinkamus įrankius ir darant tinkamus techninius sprendimus, tai vienas iš geriausių pasirinkimų.

Mūsų IT skyrius nuolat kuria ir tobulina leidyboje naudojamus įrankius ir sistemas, leidžiančias prisitaikyti prie besikeičiančių reikalavimų ir savitų leidėjų bei autorių poreikių. Mes ne tik stebime ir reaguojame, bet ir patys inicijuojame pokyčius. Mūsų pačių sukurta programinė įranga naudojama įvairiems tikslams:

  • leidybai automatizuoti ir valdyti, automatizuotam apsikeitimui informacija su leidėjų sistemomis užtikrinti;
  • LaTeX programavimui, konvertavimui iš LaTeX į XML (SGML) ir atvirkščiai;
  • elektroniniam žurnalų publikavimui valdyti;
  • elektroninėms korektūroms siųsti ir taisymams surinkti;
  • gaunamiems tekstiniams ir grafiniams duomenims konvertuoti ir taisyti, indeksams sudaryti.